top of page
erfrecht antwerpen

Erfenisrecht, hoe werkt het?

erfrecht merksem

EEN ERFENISVERDELING VERLOOPT NIET ALTIJD VLEKKELOOS

Erfrecht wordt door het Burgerlijk Wetboek omschreven als eigendomsverwerving ten gevolge van een overlijden. In theorie kan de vereffening en de verdeling van de erfenis eenvoudig en snel uitgevoerd worden, op basis van een testament of een wettelijke verdeling (bij gebrek aan een testament). In de praktijk gaat een erfenisverdeling er dikwijls allesbehalve harmonieus aan toe. Bedrog en hebzucht spelen maar al te vaak een grote rol en vakkundige hulp bij het zoeken naar een eerlijke oplossing is geen overbodige luxe. Bij Sonja De Meyer bent u aan het juiste adres voor preventief advies en erfrechtadvies na een overlijden.

PREVENTIEF ADVIES

Vooraleer u beslist om in het huwelijksbootje te stappen, doet u er goed aan om ons te raadplegen in verband met uw erfrechten. Wij geven u deskundig advies over de samenstelling van uw huwelijkscontract. Wij luisteren aandachtig naar al uw specifieke wensen en wij leggen u haarfijn uit wat de exacte gevolgen van ieder soort huwelijkscontract zijn in geval van een overlijden in uw familie. Bent u lid van een nieuw samengesteld gezin? Informeer bij ons naar uw erfrechten.

Denkt u aan schenkingen? Wij geven u persoonlijk advies op maat waarin wij u op gedetailleerde wijze toelichten hoe een schenking precies in zijn werk gaat en waar u allemaal rekening mee dient te houden.

ERFRECHTADVIES NA EEN OVERLIJDEN

Zijn uw (groot)ouders gestorven en zijn er onenigheden tussen de familieleden over de vereffening en de verdeling van de nalatenschap? Wij lossen die problemen graag voor u op.

erfrecht merksem

BENT U OP ZOEK NAAR ONDUBBELZINNIG ADVIES OMTRENT ERFRECHT IN DE OMGEVING VAN MERKSEM?

Maak een afspraak bij Sonja De Meyer!

bottom of page