top of page
rechtspraktijk merksem

Algemene rechtspraktijk

rechtspraktijk merksem

TOT UW DIENST BIJ ALLE SOORTEN JURIDISCHE ZAKEN

Een uitgebreide kennis van het recht begint bij het bredere, meer alledaagse recht. Zowel privépersonen als bedrijven kunnen op meerdere manieren in aanraking komen met het gerecht. Ons kantoor is u van dienst voor alle soorten juridische zaken.

PARTICULIEREN

Als particulier kunt u in uw levensloop verschillende keren verwikkeld geraken in situaties waarvoor u een advocaat algemene rechtspraktijk nodig heeft. 

Bij ons bent u welkom voor de volgende juridische kwesties:

 

• Bijstand op arbeidsrechtelijk gebied, waaronder dreigend ontslag of een geschil met uw werkgever.
• Huurzaken: Uw huurder betaalt niet of laattijdig of richt (opzettelijk) schade aan in uw woning. U bent de huurder en de verhuurder weigert onderhoudswerken uit te voeren of uw vooraf betaald huurvoorschot terug te bezorgen.
• Burenruzies: Discussies over perceelsgrenzen, geluidsoverlast, uw kinderen en/of huisdieren op het domein van de buren en vice versa.
• Vereniging van mede-eigenaars: Geschillen in verband met de gemeenschappelijke ruimtes in appartementsgebouwen of residenties.
• Strafrecht, waaronder fraude, seksuele misdrijven en mishandeling

ONDERNEMINGEN

Ook wanneer u een onderneming heeft, treedt ons bureau op om u de nodige rechtsbijstand te verlenen. 

De meest voorkomende voorbeelden zijn: 

 

• Bijstand op arbeidsrechtelijk gebied: Geschillen met uw werknemer(s) over ontslag, diefstal, nalatigheid, niet respecteren van de werktijden en de pauzes.
• Onbetaalde facturen: incassering, beslaglegging indien nodig.
• Strafrecht: omkoping, oplichting, valsheid in geschriften, witwassen of onjuiste aangiftes. Wij bieden rechtsbijstand in cassatie.
• Vennootschapsrecht: opstellen en wijzigen van de statuten, contracten en algemene voorwaarden, financiering, herstructurering.
• Fiscaal recht: invordering van belastingen, directe en indirecte belastingen.
• Handelsrecht: rechtsbetrekkingen tussen handelaren.
• Verzekeringsrecht: mededelingsplicht, schadeverzekering, sommenverzekering.

rechtspraktijk merksem

BENT U ALS PARTICULIER OF ALS ONDERNEMER OP ZOEK NAAR EERLIJK JURIDISCH ADVIES IN DE PROVINCIE ANTWERPEN?

Maak een afspraak met Sonja De Meyer in Merksem.

bottom of page