top of page
advocaat bemiddelaar merksem

Advocaat-bemiddelaar in familiezaken

advocaat bemiddelaar merksem Sonja De Meyer

SINDS 1998 EEN BEGRIP

Al sinds het jaar 1998 is kantoor De Meyer een begrip in Antwerpen als het gaat om bemiddelaars in familiezaken. Sonja De Meyer is een van de eerste erkende bemiddelaars in Vlaanderen.

WAT IS BEMIDDELING?

"Een vorm van conflicthantering (interventie) waarbij een autonome, onafhankelijke bemiddelaar de betrokken partijen ondersteunt om op een goedhartige manier tot een overeenkomst te komen,” dat is de definitie van bemiddeling. De hoofdbedoeling van een bemiddeling is het vermijden van een jarenlang en peperduur rechtsproces. Ons advocatenkantoor treedt op als advocaat-bemiddelaar bij familiezaken, in de meeste gevallen echtscheidingen.

WAT DOEN WIJ ALS ADVOCAAT-BEMIDDELAAR?

• Beide partijen elkaars standpunt duidelijk maken door het geschil zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk te omschrijven
• Alternatieve oplossingen voorstellen en nieuwe inzichten creëren, waaronder beste en slechtst mogelijke scenario’s omschrijven
• Dadingen opstellen indien beide partijen tot een wilsovereenstemming komen

Als advocaat-bemiddelaar zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim. Indien de bemiddelingspoging niet resulteert in een dading, zal de poging volstrekt geheimgehouden worden. Uiteraard herwinnen beide partijen hun volledige vrijheid in het geval van een mislukte bemiddeling.

SOORTEN BEMIDDELING

Afhankelijk van de positie van een derde kan een bemiddeling verschillende vormen aannemen:

• Bovenpartijdige conflicthantering: derde staat in een machtspositie boven de partijen en neemt een autoritaire beslissing.
• Tussen-partijdige conflicthantering: derde staat tussen de partijen en helpt hen tot een onderlinge overeenkomst te komen.
• Partijdige conflicthantering: derde vertegenwoordigt de belangen van een van de partijen.

WAAROM HEEFT U BAAT BIJ BEMIDDELING?

• Sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure
• Vrijgesteld van btw
• Betere naleving van de overeenkomst o.w.v. de betrokkenheid van beide partijen
• Menselijker

advocaat bemiddelaar antwerpen

DENKT U AAN SCHEIDEN EN WENST U JARENLANGE, JURIDISCHE BESLOMMERINGEN TE VERMIJDEN

Laat u bijstaan door advocaat-bemiddelaar Sonja De Meyer in Antwerpen.

bottom of page