De Meyer Sonja

Ons profiel

Kantoor SDM

Een advocatenkantoor dat werkt op maat van de cliënt. Dat is de kern van onze manier van werken.
Als particulier kan u bij ons terecht voor een persoonlijke en deskundige aanpak van al uw juridische beslommeringen. Het ereloon blijft hierbij redelijk.

Hoe doet een advocaat dit helemaal alleen, vraagt u zich wellicht af.
De Meyer Sonja werkt als zelfstandig advocaat momenteel zonder vaste vennoten. Ze werkt echter niet alleen voor ons kantoor. Er is een uitgebreid potentieel aan confraters en losse medewerkers waar zij op regelmatige basis mee samenwerkt. Deze waardevolle contacten zijn gelegd gedurende de 22 voorbije jaren dat het kantoor is uitgebouwd.

Komt u met een zaak naar het kantoor dan wordt deze na een verkennend gesprek grondig geanalyseerd. Hierbij wordt steeds de weg van bemiddeling in het oog gehouden. Vaak is een diplomatische bemiddeling voldoende om een zaak vlot en voordelig op te lossen. Wij zijn er niet op uit een nutteloze uitputtende procedureslag in gang te zetten, zolang dit niet echt nodig is. Gezien de huidige gerechtelijke achterstand is dit geen overbodige luxe.

De Meyer Sonja heeft hiervoor als één van de eersten de bemiddelingscursus voor advocaten gevolgd, die geleid heeft tot de bijkomende titel “Advocaat Bemiddelaar in Familiezaken”. Bemiddelingstechnieken zijn echter algemeen toepasbaar en niet beperkt tot familiezaken. Hierover vindt u elders op deze site meer informatie.

Bij de analyse van uw dossier proberen wij een globale kijk op uw juridische situatie te krijgen, zodat ook eventuele preventieve stappen kunnen ondernomen worden die anticiperen op potentiële juridisch problemen in de toekomst. Wij zullen bijvoorbeeld indien nodig de aanpassing van contracten adviseren.

Wij werken dus niet alleen op maat maar ook preventief.

Een ander punt dat sterk onze aandacht heeft, is bereikbaarheid. Wij doen er alles aan om vlot voor u bereikbaar te zijn. Dit zowel wat betreft de ligging van het kantoor, als wat betreft het aanwenden van moderne communicatiemiddelen. Wij zijn bereikbaar via post, telefoon, fax, e-mail en onze website. In de toekomst zullen wij de dienstverlening via internet gestadig uitbreiden, inspelend om de groeiende aanwezigheid hiervan in de bedrijfswereld en de samenleving. De aanzet is met onze website reeds gegeven.
Samengevat biedt ons kantoor u dus oplossingen op maat waarbij preventief gewerkt wordt met moderne middelen.

Hebt u vragen? Wenst u verdere informatie? Aarzel niet en contacteer ons!