De Meyer Sonja

Links

Hier vindt u een aangroeiende verzameling van interessante links naar andere websites.


Orde van Vlaamse Balies
www.advocaat.be
Orde van advocaten te Antwerpen
www.balieantwerpen.be
Federale Overheidsdienst Justitie
www.just.fgov.be/
Portaal van de Rechterlijke Macht van België
http://www.juridat.be/
Belgisch Staatsblad
www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
Circulaire BTW advocaten
ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=50abf383-bff1-423d-a4a6-eda77f0c39f#findHighlighted