De Meyer Sonja

Nieuws

Vanaf 1 januari 2014 zijn advocaten verplicht om 21% BTW aan te rekenen!

Dit geldt niet als de partijen kiezen voor bemiddeling door dezelfde advocaat.

Circulaire BTW advocaten

ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=50abf383-bff1-423d-a4a6-1eda77f0c39f#findHighlighted